Đã tìm kiếm | Nhà sản xuất máy móc và thiết bị chế biến thực phẩm đặt tại Đài Loan | CHUANG MEI INDUSTRIAL CO.

CHUANG MEI INDUSTRIAL CO., Ltd. là một công ty chuyên sản xuất máy móc chế biến và điều chỉnh thực phẩm thuỷ sản và cung cấp dịch vụ thân thiện đến khách hàng.