Đã tìm kiếm | Nhà sản xuất máy & thiết bị chế biến thực phẩm có trụ sở tại Đài Loan |CHUANG MEI INDUSTRIAL CO.

CHUANG MEI Industrial Co.là một công ty tập trung vào sản xuất máy móc chế biến và điều hòa thực phẩm thủy sản và cung cấp các dịch vụ thân thiện cho khách hàng.