ค้นหา | ผู้ผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ประมวลผลอาหารในไต้หวัน | CHUANG MEI INDUSTRIAL CO.

CHUANG MEI INDUSTRIAL CO., Ltd. เป็นบริษัทที่เน้นการผลิตเครื่องจักรประมวลผลอาหารทางทะเลและเครื่องจักรปรับสภาพ และให้บริการที่เป็นมิตรกับลูกค้า